دانلود مداحی الحمدلله مادرمی، الحمدلله که نوکرتم - حاج مهدی رسولی

متن مداحی الحمدالله که مادرمی مهدی رسولی
روی لب ها_نور و قدر و کوثر و طاها …
ذکر نورانی عاشق ها
تسبیحات حضرت زهرا
الله اکبر این همه جلال …
الله اکبر این همه شکوه … ????
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه
صلی الله علیک یا فاطمه
میدونم که راز شهادته این اشکا …
رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا
الحمدالله که نوکرتم … ????

الحمدالله که مادرمی …
الحمدالله که از بچگیام مادر سایه روی سرمی …
صلی الله علیک یا فاطمه
از غصه ها چشم عاشقا شده دریا … ????
ذکر ما میون طوفان ها تسبیحات حضرت زهرا
سبحان الله باغ بهشت و دود
سبحان الله از لحظه ی ورود …
سبحان الله پهلو و میخ در
سبحان الله حور و رخ کبود … ????
صلی الله علیک یا فاطمه

صلی الله علیک یا فاطمه

صلی الله علیک یا فاطمه