دانلود قسمت دهم میدان سرخ

در دهمین قسمت میدان سرخ، پدر به دنبال دلیل آمدن سید است و از طریق گرو به حقایق عجیبی در مورد اجرای سید در قبرس پی می برد. هیچ کس نمی داند چرا سید آمده است، جز علی; نقشه واقعی مرد پاپ چیست؟
https://vidao.org/v/1175398