ثبت شرکت در اتریش

ثبت شرکت در اتریش

یکی از بهترین راه های مهاجرت به اتریش از طریق ثبت شرکت در اتریش است. مراحل ثبت شرکت اتریش نسبتا طولانی است اما اگر تمام مدارک را درست ارسال کنید و گره ای در کارتان به وجود نیاید، بلافاصله پس از یک ماه می توانید فعالیت تجاری خود را در کشور اتریش آغاز کنید. در این مقاله به بررسی مراحل ثبت شرکت در اتریش، مالیات این شرکت ها و همچنین هزینه ی ثبت شرکت در اتریش می پردازیم. ضمن این که شما موفق به اخذ اقامت اتریش از طریق ثبت شرکت خواهید شد. "(https://goldeninvest.org/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/)[ثبت شرکت در اتریش]"