بچه های مدرسه همت 2

سريال بچه های مدرسه همت 2 - کارگردان : رضا میرکریمی - ۱۳۷۶ - ق ، 4 و 5 و 6 - درباره تعدادی متعلم است که در مکتب شبانه‌روزی «همت» تحصیل و زندگی می‌کنند و هر بار با ماجرایی تازه روبرو می‌شوند.