شکستگی استابولوم و تعویض مفصل ران

چه موقع یک بیمار مبتلا به شکستگی استابولوم نیاز به جراحی تعویض مفصل ران و لگن پیدا میکند و جراحی تعویض مفصل در چه زمانی و به چه نحو میتواند به درمان خود شکستگی و عوارض شکستگی استابولوم کمک کند.