تصاویری دیده نشده از آخرین حضور حاج قاسم سلیمانی در دفتر کارش

تصاویری دیده نشده از آخرین حضور سردار سلیمانی در دفتر کارش سه روز قبل از شهادت