آموزش بافت پاپوش نوزادی

برای بافتن این کار لازم هست برای اندازه گیری لازم هست از سانتی متر استفاده کنیم.

100تا دونه لازم داریم برای این اندازه ایی که من گرفتم لازم هست 100تا دونه سر بگیریم برای سر انداختن به طور کامل داخل فیلم توضیح داده است. یک حلقه درست میکنیم و گره کوه نوردی میزنیم و دونه ی اول رو روش میزنیم البته اگر تمامش رو به این شکل بندازیم شل خواهد شد برای اینکه شل نشه لازم هست از بین دوتا دونه یک حلقه در بیاریم و بزاریم روش.

بعد از سه رج که بافتیم از یک رنگ دیگه استفاده میکنیم.

ارتفاع پاپوش:

برای اندازه گیری ارتفاع با استفاده از اندازه ایی که از کف پا گرفتیم اندازه میگیریم که مقیاسش این هست: اینجا 17 رج ابری بافتیم(100 تا دونه رو)بعد از سمت راست 10 تا دونه کم میکنیم و بعد دوباره 8 رج ابری میبافیم و از نخ و سوزن استفاده میکنیم و این قسمت میشه روی کار ما.

اولین مرحله:
سه گوشی که درست کرده بودیم با نخ و سوزن میدوزیم(نازک بگیریم که پامونو اذیت نکند) انتهای کار رو میاریم میزاریم روش و تا انتها میدوزیم

دومین مرحله:
پاپوش رو برمیگردونیم و به شکلی که در تصویر هست در میاریمش.