آموزش بافت جلیقه پسرونه بسیار زیبا

شروع بافت
برای بافت این مدل جلیقه لازم هست ابتدا سایز کودکی که میخواهیم چنین لباسی را برایش ببافیم داشته باشیم.برای شروع بافت لازم هست ابتدا 40 تا دونه سر بندازیم. و کش بافت بندازیم هر اندازه که دوست داشته باشیم که ما اینجا 4 سانت بافتیم.

بافت بالاتنه
برای بافت اصلی بالا تنه ما اینجا ساده بافتیم اما خب امکان مدل انداختن هم هست.اون 40 تا دونه ایی که ا ابتدا سر انداختیم برای بافت جلیقه کم هست و ما لازم هست که دونه اضافه کنیماین اضافه کردن میتونه به این صورت باشه که ما در هر رج رفت و برگشت میتونی یدونه سمت راست بافت و یدونه سمت چپ بافت اضافه کنیم و روش دیگری هم هست برای اضافه کردن که روش بهتری هست و جلیقه خوش فرم تر می ایسته به این صورت که وقتی کش بافتمون تموم شد در ردیف اول ساده بافیمون میتونیم دویا سه تا دونه ببافیم یدونه اضافه کنیم دوباره دوتا سه تا دونه ببافیم و یدونه ضافه کنیم و به همین شکل تا اخر تا این اضافه کردن بشه 10 تا دونه

حلقه آستین
حلقه آستین برای زیر یک ساله دوتا دوتا یکی کور میکنیم یعنی به این صورت که اول دوتا میریم و برمیگردیم دوباره دوتای یگه میریم و برمیگردیم و دونه ی دیگه.داخل تصویر هم نگاه کنید ابتدا دوتا دونه کور کردن و بعد بافت اصلی رو میبافن.برای یقه هایی مثل یقه هفتی یا انواع یقه های آمریکایی لازم هست دونه های کل لباسمون رو نصف کنیم یعنی اینجا که ما 50تا داشتیم 25 تا لازم هست سمت چپ باشه و 25 تا سمت راست.برای این کار چیکار میکنیم؟یاییم 25تامون رو میبافیم 25 تای بعدی رو لازم هست که حتما در بیاریم چون میخوایم یقمون رو نصف کنیم در میاریم و مندازیمشون داخل یک سنجاق چون لازم هست این دو طرف کالا قرینه ی هم باشن ابتدا یک سمت رو 25تاشو میبافیم کامل توم میشه و بعد میریم سراغ اون قسمت.حالا اون بافتی که انجام داده بودیم تا نیمه ی لباس همینو بافت پشت برمیگردیم

یقه خشتی
بعد از اینکه یک سمت رو بافتیم و دقیقا رسیدیم به مرکز لباس 5تایی که آخر ردیف هست رو کور میکنیم و سمت دیگر هم که 25تا داریم و انداختیمشون سر میل 5تای اولی رو هم از اون سمت کور میکنیم که یک حالت مربع ایجاد بشه.