ساختار کلی اکانت گوگل آنالیتیکس به چه شکل است؟

این ویدیو از آموزش گوگل آنالیتیکس مربوط به ساختار کلی اکانت آنالیتیکس است که چه ویژگی هایی دارد و چه امکاناتی می توانید با استفاده از آن در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر در:
https://g-ads.com/analytics-account-structure/