ایران و ایرانی همیشه برندست. نتیجه بازی ایران-پرتغال؟؟

ایران و ایرانی همیشه برنده بوده و خواهد بود.
درود بر شرف بازیکنان تیم ملی ایران که حماسه افریدند.
سایت راز موفقیت حامی تیم فوتبال ایران
www.razemovafaghiat.com
09121752854