اطمینان از نابودی موش ها در خانه با سم طعمه قوی موش

موش ها در شبانه روز بین 15 الی 20 بار غذا می خورند. بنابراین استفاده از روش هایی که تغذیه موش ها را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند در نابودی سریع موش ها بسیار کمک کننده باشد. سم طعمه های تخصصی شده برای کشتن موش نیز دقیقا از این ترفند برای دفع موش ها بهره می گیرند. برای خرید سم طعمه های قوی و خارجی با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com