اهنگ عشقم نمیدونی چه قشنگه

اهنگ عشقم نمیدونی چه قشنگه ببینی یکی میجنگه برات همه جوره فقط باشی ♥ عشقم تو میدونی دلم تنگه خودمونیم آخه سخته یه لحظه دور از دل هم باشیم.
اهنگ عشقم نمیدونی چه قشنگه