کارتون ماشا و آقا خرسه / روز مربا

خرس تصمیم می گیرد توت ها را برای پخت مربا برداشت کند. این ایده به معنای واقعی کلمه به سلیقه ماشا بستگی دارد. او همه چیز را امتحان می کند و چند طعم جدید ارائه می دهد که شام ​​خرس را فراموش نشدنی می کند.