اقدام معترضانه محسن ابراهیم زاده در کنسرتش

محسن ابراهیم زاده خواننده مطرح کشورمان در اعتراض به کسانی که ماسک نمی‌زنند حین اجرا در کنسرتش از ماسک استفاده کرد.