خلاصه بازی ستارگان منچستر سیتی - ستارگان لیگ برتر انگلیس؛ بازی دوستانه

بازی دوستانه (قدردانی از ونسنت کمپانی) - خلاصه بازی ستارگان منچستر سیتی - ستارگان لیگ برتر انگلیس - 20 شهریور 1398