دانشمندانی که محصولات زندگی بخش تولید کردند

کشور ایران پیشرفت های چشمگیری در مساله فناوری هسته ای کرده است و این پیشرفت ها مدیون زحمات شهدای هسته ای است. پیشرفت این صنعت حیاتی در کشور می تواند مشکلات گسترده ای را در زمینه های مختلف پزشکی، کم آبی، تولید انرژی و... حل کند.