محله گردی با زومیلا در ونک_www.zoomila.com

www.zoomila.com
ملک رویایی خود را در هر نقطه از ایران با وبسایت #زومیلا پیدا کنید.
ونک محله ای مدرن با ساختمان های بلند، برج های تجاری و مراکز خرید متعدد است که در اطراف میدان ونک یکی از مهم ترین میدان های اصلی تهران واقع شده است. میدان ونک در تهران از جمله مناطق استراتژیک تهران در منطقه 3 پایتخت است.