ساخت جاقاشقی با شیشه های دورریز

اگر کمی قلاب بافی بلد باشید به راحتی می تونید با کمی نخ کنفی و یکی از شیشه های دور ریختنی یه بازیافت خلاقانه انجام بدین و این جاقاشقی فانتزی رو برای آشپزخونه تون درست کنید.