آیت‌ الله رئیسی: میدان مبارزه با فساد را با دوقطبی‌ سازی ترک نمی‌کنیم

آیت‌ الله رئیسی: میدان مبارزه با فساد را با دوقطبی‌ سازی ترک نمی‌کنیم