;کتاب صوتی: حقوق عرفانی : حقِ عرفان

کتاب صوتی حق عرفان از کتاب حقوق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net=====================
عرفان، شناخت باطنی و خودی انسان است یعنی شناخت حضوری و فطری و نه شناخت حصولی و تبلیغی و مدرسه ای و تعلیم و تربیتی.
آن وجه مشترک عرفان در افراد و گروههای بشری به صورت عرف در آمده است و همه بلامنازع و بدون وجود قوانین به آن اعتراف دارند و از آن عموماً پیروی می کنند مثل صدق، سخاوت، محبت، عصمت و یاری به دیگران و باور به خداوند خالق.