دکل خودایستا پارس دکل

دکل‌های خودایستادکل‌هایی هستند که دارای ۳ یا ۴ پایه بوده ، معمولا با شیب مشخصی بالا میروند، پایه ها با اعضای خرپائی به هم متصل میشوند، این نوع دکل توانایی نگهداری انواع آنتن ها و همچنین تحمل نیروی بادهای متفاوت وارد بر دکل را داراست.
دکل خودایستا به دو دسته سه پایه و چهار پایه تقسیم میشوند.
دکل خودایستا سه پایه: تمام اجزای دکل از نبشی تشکیل شده است. پایه های دکل به صورت نبشی ۶۰ درجه میباشد و کلیه اتصالات به وسیله پیچ و مهره می باشند.

دکل خودایستا چهارپایه: تمام اجزای آن نبشی می باشند و هر پایه نبشی ۹۰ درجه می باشد و قطعات به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. این نوع دکلها قابلیت تحمل تعداد آنتن زیاد با سطح بادخور بالا را دارند.

گروه صنعتی پارس دکل تولید کننده انواع دکل‌های مخابراتی، دکل دوربین، دکل برق، پایه‌های روشنایی و سازه‌های فلزی