تیپ شخصیتی 5 انیاگرام

تو این پست، با چندتا از ویژگیهای تیپ شخصیتی پنج در انیاگرام آشنا می شید.

تیپ شخصیتی 5 آدمهایی هستند که مستقل هستند و دانش‌طلب.
اصولا آدم اجتماعی نیست و .....

حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید تا با ویژگی‌های شخصیتی تیپ 5 بیشتر آشنا بشید.


????مرسی که همراهی میکنین و برای آگاهی خودتون ارزش قائل هستین????

مهدی عرب زاده ترینر NLP و شخصیت شناسی انیاگرام
وبسایت: https://AcademicNLP.com