بخاطر یک مشت دلار - A Fistful of Dollars-1964

سینمایی - بخاطر یک مشت دلار - A Fistful of Dollars-1964 - در یک دهکده، بویی جز بوی مرگ به مشام نمی‌رسد. قانون وجود ندارد و اسلحه حرف اول و آخر را می‌زند. یک غریبه ( Clint Eastwood ) وارد این دهکده شده و این آغازگر ماجرایی تازه است ... - Gap.im/nama66