تمام دارو‌های کرونا تحت پوشش بیمه قرار گرفت

وزیر بهداشت در حاشیه اجرای گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا در استان کرمانشاه گفت: تمام دارو‌های مورد مصرف در کرونا تحت پوشش بیمه قرار گرفت.