فروش تخم نطفه دار _ شانه و سبد هچر _دستگاه جوجه کش

تخم تمامی پرندگان بومی- صنعتی - تزیینی اعم از تخم نطفه دار مرغ ، تخم نطفه دار بلدرچین ، تخم نطفه دار اردک ، تخم نطفه دار کبک ، تخم نطفه دار غاز ، تخم نطفه دارقرقاول ، تخم نطفه دار شترمرغ ، و انواع پرندگان تزیینی
&تخم نطفه دار مطمئن را ازما بخواهید&
تخم نطفه دارغاز
تخم نطفه داربوقلمون
تخم نطفه دارمرغ محلی
تخم نطفه دارمرغ گوشتی
درجه یک
درجه دو
تخم نطفه دار اردک محلی
تخم نطفه دار اردک خارجی
تخم نطفه دار بلدرچین
تخم نطفه دار کبک
تخم نطفه دارقرقاول امریکایی

https://ariatoyor.com/
09109107280
09109107360