‫هجوم مردم برای خرید دلار در پاساژ فردوسی تهران

کلیپی از ‫هجوم مردم برای خرید دلار در پاساژ فردوسی تهران