ایده طراحی نقاشی به صورت سه بعدی

نقاشی‌های سه بعدی به گونه‌ای به نظر می‌رسند که گویی عمق دارند اما در حقیقت روی یک سطح مسطح کشیده می‌شوند. در فیلم زیر نحوه طراحی یک نمونه از نقاشی‌های سه بعدی آموزش داده شده است.