وبینار با موضوع وعده گرایی سدی در برابر عملگرایی با سخنرانی محمدشریف ملک‌زاده

وبینار با موضوع وعده گرایی سدی در برابر عملگرایی با سخنرانی محمدشریف ملک زاده