کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت سوم از حکمت پنجم-16

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت سوم از حکمت پنجم
با موضوع : اندیشیدن
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی