آموزش نرم افزار ماتریکس ۸ و ۹

فیلم آموزشی طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار ماتریکس که تمامی طرح ها و سبک های طلا با استفاده از نرم افزار ماتریکس در قالب تمرینات متعدد مدل می شود که این یکی از تمرینات مجموعه آموزشی ماست برای دیدن مابقی تمرینات وارد سایت شوید Gold2012.ir