تیزر معرفی آرات حسینی

تیزر معرفی نابغه ژیمناستیک، آرات حسینی.
چیزگپ هفت و مصاحبه و مسابقه رهام حیدری با آرات حسینی و خانواده‌اش را از دست ندهید.