آیا موریانه ها می توانند از خانه ای به خانه ی دیگر منتقل شوند؟ | سم ضد موریانه قوی

موریانه ها می توانند از طریق وسایل چوبی که در آن پنهان شده اند به راحتی از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل شوند. در صورتی که متوجه هجوم موریانه به خانه همسایه شدید باید برای خانه خود نیز به فکر چاره باشید! بنابرین می توانید از سمومی استفاده کنید که علاوه بر از بین بردن موریانه ها از جذب آن ها نیز به خانه پیشگیری می کنند. برای خرید سم فوق العاده تریمیدور با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com