علی نصیریان: ادب اجازه نداد در جشنواره فجر اعتراض کنم

علی نصیریان در گفتگو با عباس یاری درباره جایزه‌اش از جشنواره فجر برای «مسخره‌باز» توضیحاتی را ارائه داد.