حمله وحشتناک گاو وحشی

مردی که در حال نگاه کردن به گاوی وحشی بود، با حمله‌ای وحشتناک روبه رو شد و به سختی آسیب دید.