آموزش ساخت روبات گروه سنی ۷ تا ۹ سال در موسسه روباتیک اسپروز - مشاوره و تعیین سطح رایگان با پیامک عدد ۹ به ۰۹۱۹۹۱۱۶۰۷۸

آموزش تخصصی ساخت روبات از گروه سنی ۴ سال به بالا