ارتودنسی دندان نیش نهفته

یکی از موارد ارتودنسی تک دندان ، ارتودنسی دندان نیش نهفته است . دکتر محمد علی ناصری متخصص ارتودنسی در اصفهان در این ویدیو نحوه ارتودنسی دندان نیش نهفته را به شما نشان خواهد داد .
https://drnaseriorthodontist.com/single-tooth-orthodontics/