آموزش زبان انگلیسی (Inversions - قسمت 10)

Hello everyone.
- باز هم طبق معمول پنج شنبه ها امروز Inversion داریم.
- امروز چندمین جلسه است؟
- دهمین جلسه اش.
- میخوایم امروز بگیم که هیچ جایی تا حالا کسی کاری رو نکرده.
- خب از چه ساختاری استفاده می کنیم؟
- Nowhere has somebody do something.
- مثلاً میخوام بگم تا حالا هیچ جا مهاجرت نکرده.
- خیلی راحته میشه:
Nowhere has he immigrated. یا Nowhere has he ever immigrated
- چه جالب!
خب ما یه مثال زدیم بقیه مثال ها با شما. لطفاً برامون کامنت بذارین.
- منتظر کامنت هاتون هستیم.
Bye. Bye.


جهت ثبت نام در کلاس ها و یا خرید بسته های آموزشی دکتر منوچهرزاده به آیدی تلگرام https://t.me/mei_sales مراجعه فرمایید.

www.jazireyezaban.com
https://t.me/JazireyeZaban
https://www.instagram.com/jazireyezaban/
زبان برای مهاجرت
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان