fازن ژنراتور

ازن فرم سه اتمی اکسیژن o3 و یکی از قویترین اکسید کننده ها و ضدعفونی کننده های حال حاضر میباشد که بعد از اثر گذاشتن هیچگونه باقی مانده ای از خود باقی نمیگذارد و به اکسیژن دو اتمی o2 تبدیل میشود .
ازن علاوه بر نابود کردن و از بین بردن میکروارگانیسم ها باعث صرفه جویی در زمان و انرژی میگردد و چون سرعت عمل ازن بر روی دیواره باکتری است سرعت عمل آن 3000بار حدودا سریعتر از کلر میباشد .