گیمرا چطور پول در میارن؟

سلام رفقا
ازم میپرسین گیمرا چطور پول در میارن ؟؟????
مگه میشه ؟مگه داریم؟
تو این ویدیو همشو بهتون توضیح دادم
ویدیو رو حتما ببینین ????
آدرس سایت ماhttps://izi-to.ir
آدرس اینیستاگرام ما
https://www.instagram.com/izito_store/