حزب اللهی باید با امید باشد

«امید» شرط لازم برای حرکت به سمت جلو است
متن در سایت : www.bonyana.comاگر از این ویدیو خوشتون اومد گزینه پسندیدن رو بزنید ...

صفحات بنیانا در پیام رسان های ایرانی را با ورود به صفحه فیدها دنبال کنید »»
https://bonyana.com/feeds/