خرید ملک در شیشلی استانبول

خرید ملک در شیشلی استانبول
شیشلی یکی از 32 منطقه اصلی در شهر استانبول است که در بخش اروپایی شهر قرار دارد. منطقه شیشلی در استانبول در بخش انتهایی پل بوسفروس واقع است. با این حال، این منطقه راهی به دریا ندارد و در انتهای مسیر متصل کننده اروپا به آسیا قرار دارد. یکی از گزینه های مناسب برای کسانی که میخواهند لذت زندگی اروپایی را بچشند خرید خانه در شیشلی استانبول می باشد.