فوتی ‌های ویروس کرونا در آستانه دو رقمی شدن

نمکی، وزیر بهداشت و درمان کشور گفت: آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در کشور به دو رقمی نزدیک شده است.