ایده های ساده برای طراحی ناخن

در این ویدیو می توانید ایده های ساده برای طراحی ناخن را در چند دقیقه ببینید. طرح های هنری ناخن برای مبتدیان!