مرد مرده Dead Man 1995 دوبله کانال تگرام sekoens1@

مرد مرده
Dead Man 1995

کارگردان
Jim Jarmusch

بازیگران
Johnny Depp
Gary Farmer
Crispin Glover

حسابداری بنام «ویلیام بلیک» (جانی دپ) بعد از کشتن یک مرد، با یک سرخ پوست مرموز بنام «هیچکس» روبرو می شود، کسی که او را برای سفرش به دنیای ماورا آماده می سازد.

دوبله فارسی
ل