عیسی آل‌کثیر و بوسه به دست مادر در جوار حرم حضرت رضا(ع)

صحبت های جالب عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس درباره کمک های مادرش
همیشه پا بوس مادرم هستم