اسلوموشن از تغییرات عضلات صورت، هنگام برخورد بدن با زمین

یک فرد خوش ذوق، حرکات عضلات صورت انسان پس از برخورد بدن با زمین را با کمک دوربین فیلم‌برداری به صورت بسیار آهسته، ضبط و منتشر کرده است.