افشاگری درباره مطالبات سرمربی سابق استقلال

قرار بر این بود که مطالبات دستیاران شفر از باشگاه فوتبال استقلال در دوران سعادتمند پرداخت شود، اما نشد.