آهنگ شاد بندری زلیخا خانوم عروس دستا بالا (آهنگ شاد)

دو سه سالیه چشام دنبالته
دل من شب و روز دنبال دلته
تا که روی چون گلت پیدا میشه
همه میپرسن کجا منزلته
لب تو غنچه ست پرپرش نکن
دل من خون بدترش نکن
بذار چند بوسه بذارم رو لبت
دل عاشقم و عاشق ترش نکن
چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک

آهنگ شاد

آهنگ , موزیک , آهنگ شاد , موزیک شاد , آهنگ شاد