دانلود زیرنویس فارسی فیلم Running with the Devil

داستان این فیلم از آنجایی شروع می‌شود که در یک عملیات مقدار زیادی از محموله‌ی مورد نظر ربوده می‌شود و واردکننده‌ها نیز همگی کشته می‌شوند. در این میان مدیرعامل یک کمپانی دو نفر از افراد حرفه‌ای خود را برای تحقیق درباره‌ی این اتفاق و محل نگهداری محموله می‌فرستند. اما در این میان اتفاقات زیادی رخ می‌دهد و…
""برای دانلــود زیــــرنویــس فارسی این فیلم ایـنجا کلیــک کـنـیـد""
Subd.ir
Subd.ir
Subd.ir