آموزش ساخت مدل اسکیت

با توجه به امکانات گسترده نرم افزار c4d R21 و در عین حال سادگی اون ما از بخش بسیار کم اون برای ساخت مدل اسکیت استفاده میکنیم، با استفاده از مدل های آماده کیوب ، سیلندر ، پلن شروع به ساخت کلی مدل می پردازیمبرای در اختیار داشتن این پروژه میتوانید از لینک زیر استفاده کنیدhttps://learndigitalplus.com/learn-cinema4d-skate-part1